Teollisuusvakoilun torjunta - SecMeter

Go to content

Teollisuusvakoilun torjunta

Yritysturvallisuus > Vakoilu
Teollisuusvakoilun torjunta on johtamisessa huomioitava tehtävä, joka liittyy yrityksen kilpailutekijöiden turvaamiseen.

Teollisuusvakoilun torjunta edellyttää suunnitelmallisuutta. Torjuntatoimenpiteet tulee sisällyttää yrityksen riskienhallintasuunnitelmaan.

Kontrollit tulee ulottaa kaikille liiketoiminnan osa-alueille, joissa liikesalaisuuksia käsitellään.

Vakoilun torjumiseksi ei ole olemassa mitään yksittäistä menetelmää tai ratkaisua. Esimerkiksi FBI:n mukaan ja palomuurit ja salasanat eivät riitä estämään teollisuusvakoilua.

Tehokkaista kontrolleista huolimatta liikesalaisuuksien suojaamisessa ei voida saavuttaa täydellistä varmuutta salaisuuksien säilymisestä, koska riittävän isolla "vasaralla" voidaan rikkoa mitkä tahansa turvallisuuskontrollit.

Olennaista on toteuttaa liikesalaisuuksien turvaamisen kannalta kustannustehokkaat (panos/tuotos) kontrollit, jotta tavoitteeksi asetettu liiketaloudellinen tulos ei tältä osin vaarannu.

  • Teollisuusvakoilun torjuntasuunnitelman laadinnassa huomioitavia seikkoja
  • Tunnista innovaatiot ja yrityssalaisuudet
  • Tunnista yrityssalaisuuden suojaa uhkaavat toimijat

Sääntö nro 2
Valvontaa ei voi korvata luottamuksella.

Sääntö nro 3
Asiakkaiden luottamus on voitettava joka päivä uudelleen.
Sääntö nro 2
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.
Sääntö nro 3
Riittävän isolla vasaralla voi rikkoa mitä tahansa.

Sääntö nro 4
Jonkun pitää aina johtaa.

Sääntö nro 5
Delegoimalla ei voi välttää vastuuta.

Sääntö nro 1
Yritysturvallisuuden on palveltava toimintojen tavoitteita.

Back to content